Սկիզբ > Վարկեր > Միկրո Սպառողական

Միկրո Սպառողական վարկեր

Միկրո Սպառողական վարկերի պայմանները

 

Ինչպես դիմել

Վարկը տրամադրվում է առանց գրավի:

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը կարող եք բեռնել այստեղից` ցանկ

Վարկերի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ տրամադրումը կատարվում է  3-ից 15 աշխատանքային օրվա  ընթացքում: Վարկի տրամադրման գործոն է հանդիսանում պարտքի սպասարկման գործակցի և այլ ցուցանիշների բավարար մակարդակը: Վարկի տրադրումը հաստատվելու դեպքում վարկառուին տրամադրվում է Սպառողական վարկի էական պայմանների ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ,  որում կներկայացվեն տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները: Վարկի տրամադրումը մերժող գործոններն են`նշված ցուցանիշների ոչ բավարար մակարդակը, ինչպես նաև գործարարության նկարագրի ոչ իրատեսական լինելը, փաստաթղթերի անարժանահավատությունը, պահանջվող փաստաթղթերը չներկայացնելը, բացասական տեղեկատվությունը վարկային ռեգիստրից, այլ պատճառներ: 

 Վարկային հայտի մերժման հիմքեր  են  հանդիսանում`
1.    ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը
2.    պահանջվող փաստաթղթերի չներկայացումը
3.    ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի և/կամ այլ մասնագիտացված կազմակերպության
տեղեկատվությունը բացասական տեղեկատվությունը
4.    Վարկի մարման համար պահանջվող ապահովվածության   բացակայություն
5.    այլ հիմնավոր պատճառներ

Այլ մանրամասների համար կարող եք այցելել ԱՐԵԳԱԿ-ի Ձեր մոտակա մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն: