Սկիզբ > Վարկեր > Սպառողական Վարկեր

Աշխատավարձով ապահովված սպառողական վարկեր

Աշխատավարձով ապահովված Սպառողական վարկերի պայմանները

 

Ինչպես դիմել

 Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը կարող եք բեռնել այստեղից` ցանկ


  Լրացնել ԱՐԵԳԱԿ-ի վարկի դիմումի


Ներկայացնել անձնագիր գործատուի կողմից տեղեկանք աշխատավարձի վերաբերյալ`կազմակերպության կողմից սահմանված ձևով

  Վարկ տրամադրելու համար դրական որոշման հիմնական գործոններն են`

ա) Հաճախորդի, Փոխկապակցված անձանց և երաշխավորների վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը

բ) Հաճախորդի ժամկետանց պարտավորությունների բացակայությունը 

  Վարկային հայտի մերժման հիմքեր կարող են հանդիսանալ`

ա) ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը,

բ) պահանջվող փաստաթղթերի չներկայացնելը,

գ) ԿԲ վարկային ռեգիստրի և/կամ այլ մասնագիտացված կազմակերպության տեղեկատվությունը,

դ) այլ հիմնավոր պատճառներ:

Վարկային հայտի մերժման հիմքեր  են  հանդիսանում` 


1.    ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը


2.    պահանջվող փաստաթղթերի չներկայացումը


3.    ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի և/կամ այլ մասնագիտացված կազմակերպության


տեղեկատվությունը բացասական տեղեկատվությունը


4.    Վարկի մարման համար պահանջվող ապահովվածության   բացակայություն


5.    այլ հիմնավոր պատճառներ

Սպառողական վարկերի տրամադրման ընթացակարգ


Պահանջվող փաստաթղթերը հաճախորդի կողմից ներկայացնելուց  հետո Սպառողական վարկերի տրամադրումը կատարվում է  3 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Վարկի մարման հաշվարկի օրինակ կարող եք գտնել այստեղ սպառողական վարկ
Այլ մանրամասների համար կարող եք այցելել ԱՐԵԳԱԿի Ձեր մոտակա մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն:

 

 http://www.aregak.am/images/abcfinance.jpg