Սկիզբ > Վարկեր > Միկրո Սպառողական

Միկրո Սպառողական վարկեր

Միկրո Սպառողական վարկերի պայմանները

 

Ինչպես դիմել

Վարկը տրամադրվում է առանց գրավի:

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը կարող եք բեռնել այստեղից` ցանկ

Վարկերի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկի տրամադրման գործոն է հանդիսանում պարտքի սպասարկման գործակցի և այլ ցուցանիշների բավարար մակարդակը: Վարկի տրադրումը հաստատվելու դեպքում վարկառուին տրամադրվում է Սպառողական վարկի էական պայմանների ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ,  որում ներկայացվում են տրամադրվելիք վարկի պայմանները:

 Վարկային հայտի մերժման հիմքեր  են  հանդիսանում`
1.    ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը
2.    պահանջվող փաստաթղթերի չներկայացումը
3.    ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի և/կամ այլ մասնագիտացված կազմակերպության բացասական տեղեկատվությունը
4.    Վարկի մարման համար պահանջվող ապահովվածության   բացակայություն
5.    այլ հիմնավոր պատճառներ

Մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք դիմել "ԱՐԵԳԱԿ" ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի ցանկացած մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն: