Սկիզբ > Մեր մասին > Ընդհանուր տեղեկություններ

Ընհդհանուր տվյալներ

«ԱՐԵԳԱԿ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն գլխամասի և մասնաճյուղերի  աշխատանքային օրերն են` երկուշաբթից ուրբաթ, ժամը 9:00-18:00:

«ԱՐԵԳԱԿ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի գլխամասի հասցեն է` ՀՀ, ք.Երևան, Ամիրյան 4/6, թիվ 146, 147, 152 և 153 տարածքներ,

Հեռ. 543628, 543629, 543631, 543632.