Սկիզբ > Վարկեր > Սպառողական Վարկեր

Աշխատավարձով ապահովված սպառողական վարկեր

Աշխատավարձով ապահովված Սպառողական վարկերի պայմանները

 

Ինչպես դիմել

 Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը կարող եք բեռնել այստեղից` ցանկ


  

  Վարկ տրամադրելու համար դրական որոշման հիմնական գործոններն են`

ա) Հաճախորդի, Փոխկապակցված անձանց և երաշխավորների վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ դրական տեղեկատվությունը

 

 Վարկային հայտի մերժման հիմքեր կարող են հանդիսանալ`
ա) ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը,
բ) պահանջվող փաստաթղթերի չներկայացնելը,
գ) ԿԲ վարկային ռեգիստրի և/կամ այլ մասնագիտացված կազմակերպության բացասական տեղեկատվությունը,
դ) այլ հիմնավոր պատճառներ:


 


Վարկի մարման հաշվարկի օրինակ կարող եք գտնել այստեղ սպառողական վարկ

Մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք դիմել "ԱՐԵԳԱԿ" ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի ցանկացած մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն:

 

 http://www.aregak.am/images/abcfinance.jpg