Սկիզբ > Հաշվետվություններ > Ընթացիկ

Ընթացիկ հաշվետվություններ

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություններ

 

2019թ. առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն*

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018թ. չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն*

2018թ. երրրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն*

2018թ. երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն*

2018թ. առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն*


 

Նշում* ԱՐԵԳԱԿ ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն, համաձայն իր կանոնադրության, հրապարակային օֆերտաների միջոցով փոխառություններ չի ներգրավում, և համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի Կանոնակարգ 14-ի Ընկերության վրա չեն տարածվում "Ընդհանուր կապիտալի համարժեքության" և "Մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափի" նորմատիվները:

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

2019թ. առաջին եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

-----------------------------------------------------------

2018թ. չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2018թ. երրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2018թ. երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2018թ. առաջին եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

------------------------------------------------------------ 

2017թ. չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2017թ. երրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2017թ. երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն

2017թ. առաջին եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն