Ուսման ծրագիր

Ծրագրի ընդհանուր նկարագիր

<<ԱՄՔՈՐ Հայաստան>> բարեգործական հիմնադրամը իրականացնում է <<Ուսանողների ուսման վճարների փոխհատուցման>> ծրագիրը, որին կարող են մասնակցել ԱՐԵԳԱԿ Ունիվերսալ վարկային կազմակերպության լավագույն վարկառուների ընտանիքի անդամ ուսանողները:

Ծրագրի ներկա՝ քսաներորդ փուլում նախատեսվում է ուսման վճարների փոխհատուցում 2022-2023թթ. ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի համար և իրականացվելու է ՆՈՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ !!!!

 • Դիմել կարող են ընտանիքում ուսանող ունեցող միայն Արմավիրի, Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի մասնաճյուղերի  վարկառուները:*
 • Փոխհատուցվող կիսամյակային վճարը կազմելու է առավելագույնը 300,000 ՀՀ դրամ:
 • Ծրագիրը գործելու է մրցույթային կարգով:
 • Մեկ ընտանիքից ուսման վճարի փոխհատուցում կարող է ստանալ միայն մեկ ուսանող:

* Սույն ծրագրի շրջանակներում <<Ընտանիք>> են համարվում նույն ծխում բնակվող պապը, տատը, հայրը, մայրը, երեխաները կամ այլ ազգական:

 

Վարկառուի/ուսանողի ծրագրին մասնակցելու չափանիշները

 • դիմումը ներկայացնելու և ուսման վճարի փոխհատուցման ժամանակ ունեն գործող վարկ ԱՐԵԳԱԿ-ում,
 • սովորում են Հայաստանի Հանրապետության պետական և մասնավոր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում,
 • դիմումը ներկայացնելու և ուսման վճարի փոխհատուցման ժամանակ չեն գտնվում բանակում կամ տարեկետման մեջ,
 • ունեն նվազագույնը մեկ կիսամյակի գնահատականներ

Ինչպես դիմել ծրագրին

 • անհրաժեշտ է ներբեռնել Դիմումի օրինակելի ձև-ը, տպել և լրացնել այն (Դիմումի լրացված օրինակ)
 • լիարժեք լրացված և ստորագրված դիմումը պահանջվող փաստաթղթերի հետ միասին անհրաժեշտ է սկանավորել (սկանավորման հնարավորության բացակայության դեպքում նկարել հեռախոսով՝ ապահովելով բարձր որակ) և մինչև դիմումների ընդունման սահմանված վերջնաժամկետը Ձեր անձնական էլեկտրոնային հասցեից ուղարկել usum@umcor.am էլեկտրոնային հասցեին՝ Subject/Тема հատվածում անպայման նշելով վարկառուի կամ ուսանողի անուն, ազգանունը և ԱՐԵԳԱԿ-ի մասնաճյուղը,
 • դիմումը և փաստաթղթերը համարվում են ընդունված՝ usum@umcor.am էլեկտրոնային հասցեից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաստատման պատասխան ստանալու դեպքում:

Դիմումի հետ միասին ներկայացվող փաստաթղթեր

 • Ուսանողի անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճեն:
 • ԱՐԵԳԱԿ-ի վարկառուի անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճեն:
 • Ուսանողի առաջադիմության Միջին Որակական Գնահատականը /ՄՈԳ/ հաստատված համապատասխան ԲՈՒՀ-ի կողմից:
 • Տեղեկանք գյուղապետարանից /ԲՇԳ-ից ընտանիքի անդամների կազմի վերաբերյալ. անուն, ազգանուն, ազգակցական կապն ուսանողի հետ, ծննդյան տարեթիվ/:
 • Եթե ընտանիքում կա հաշմանդամ/ներ/, ապա հաշմանդամության գրքույկի պատճեն՝ հաշմանդամության վավեր ժամկետով:
 • Եթե ուսանողը ծնողազուրկ է, ապա համապատասխան փաստաթղթեր:
 • Եթե ընտանիքում ծրագրին դիմող ուսանողից բացի կան վճարովի ուսումնական հաստատությունում սովորող այլ ուսանողներ, ապա համապատասխան տեղեկանք՝ հաստատող, որ այդ ուսանողները սովորում են վճարովի հիմունքներով: 

Ծրագրային ժամանակացույց

#

Գործողությունները

Ժամկետները

1.

Դիմումների ընդունում

2022թ.-ի հունիսի 20-ից  մինչև 2022թ.-ի օգոստոսի 31-ը

2.

ԱՐԵԳԱԿ-ի գրասենյակներում ընտրված ուսանողների ցուցակի տեղադրում

2022թ.-ի սեպտեմբերի 25-ից հետո
3.

Ուսման վճարների փոխհատուցում

2022թ.-ի հոկտեմբերի 4-ից հետո

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 • Նշված ժամկետից ուշ ներկայացված դիմումները չեն դիտարկվի: 
 • Դիմումը ուղարկել երկու էջով անպայման՝ բոլոր փաստաթղթերը կցված:
 • Միայն լիարժեք լրացված դիմումի ձևերը անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ մեկտեղ կդիտարկվեն ծրագրի մրցույթին մասնակցելու համար: 
 • Ծրագրում հաղթողների ցուցակները փակցվելու են ԱՐԵԳԱԿ-ի մասնաճյուղերի գրասենյակներում:
 • Քոլեջներում սովորող ուսանողների դիմումները չեն ընդունվում: 

 

Ուսման վճարի փոխանցման գործընթաց

Ուսման վճարները փոխանցվելու են համապատասխան բարձրագույն ուսումնական հաստատության բանկային հաշվին:  

 

Հարցերի դեպքում դիմել

ԱՄՔՈՐ-ի աշխատակցին՝ /091/ 215825