Թափուր աշխատատեղեր

Դարձե´ք մեր թիմի անդամ եւ գտե´ք Ձեր երազանքի աշխատանքը

ԱՐԵԳԱԿ-ի ամենաարժեքավոր ակտիվը նրա աշխատուժն է: “ԱՐԵԳԱԿ” ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն իր աշխատողների համար տրամադրում է բժշկական ապահովագրություն, հատուկ պայմաններով վարկավորման հնարավորություն, ինչպես նաև մասնագիտական վերապատրաստման հնարավորություն և իհարկե, մրցունակ փոխհատուցման համակարգ:

ՓՆՏՐԵԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔ
Պաշտոն
Քաղաք
ՓՆՏՐԵԼ ՉԵՂԱՐԿԵԼ

Մենք ունենք 3 թափուր աշխատատեղ

 • Ֆինանսական խորհրդատու Արմավիրի ներկայացուցչությունում Մինչև 2023-10-06
  • Մասնագիտությունը
   ցանկացած
  • Քաղաք
   ք. Արմավիր
  • Փորձը
   ցանկալի է
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • իրականացնել հաճախորդների ներգրավման գործընթացը` ՀՀ գործող օրենսդրությանը և Կազմակերպության  ներքին իրավական ակտերին համապատասխան,
  • կրել լրիվ նյութական պատասխանատվություն Գործատուի   կողմից իրեն վստահված  աշխատանքային միջոցների պատշաճ պահպանելու համար,
  • աջակցել ներկայացուցչության կազմակերպչական և գործառնական աշխատանքների պլանավորման և իրականացման աշխատանքներին,
  • համայնքներում պարբերաբար տարածել Կազմակերպության և նրա կողմից առաջարկվող ֆինանսական ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն,
  • պարբերաբար հավաքագրել և ներկայացնել մրցակիցների վերաբերյալ տեղեկատվություն,
  • ներգրավել, ընտրել և կողմնորոշել նոր հաճախորդների,
  • վերլուծել  վարկային հայտը, գնահատել բիզնեսը և ներկայացնել վարկային փաթեթը վարկային կոմիտեին   կամ Վարկային կառավարչին,
  • սպասարկել տրամադրված վարկերը (իրականացնել ընթացիկ մոնիտորինգ, տրամադրել վարկի վերաբերյալ ընթացիկ խորհրդատվություն և տեղեկատվություն):
  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական),
  • նախապատվությունը տրվելու է ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող հավակնորդներին,
  • ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն,
  • կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու կարողություններ,
  • ֆինանսական և վիճակագրական տվյալներ վերլուծելու ունակություններ,
  • հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,
  • համակարգչից օգտվելու բավարար գիտելիքներ և հմտություններ:
  Ծանոթացե՛ք դիմելու կարգին
 • Հեռախոսազանգերի կենտրոնի օպերատոր Մինչև 2023-10-04
  • Մասնագիտությունը
  • Քաղաք
   ք․ Երևան
  • Փորձը
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  •   Պատասխանել մուտքային զանգերին՝ հաճախորդներին տրամադրել վարկատեսակների և ծառայությունների մասին տեղեկատվություն,
  •   Իրականացնել ելքային զանգեր՝ հաճախորդներին տրամադրել վարկատեսակների և ծառայությունների մասին տեղեկատվություն,
  •   Իրականացնել կազմակերպության վարկատեսակների և ծառայությունների վաճառք հեռախոսով,
  •   Պատասխանել հաճախորդների էլեկտրոնային և սոցիալական ցանցերի միջոցով ստացած նամակներին,
  •   Կառավարել և լուծել հաճախորդների բողոքները,
  •   Բացահայտել, փաստաթղթավորել և ներկայացնել ղեկավարին հաճախորդների զանգերի միտումների մասին, հանդես գալ բարելավման առաջարկություններով,
  •   Կառավարել և լուծել հաճախորդների բողոքները,
  •   Ապահովել հաճախորդների սպասարկման համապատասխանությունը գործող ստանդարտներին:
  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  •  Բարձրագույն կրթություն,
  •  Հաճախորդների հետ հաղորդակցման բավարար և հեռախոսազանգի միջոցով հաճախորդների ներգրավման և սպասարկման հհմտություններ,
  •  Ընդհանուր համակարգչային գիտելիքներ,
  •  Հաճախորդների թիրախային խմբերին հասնելու և սպասարկման գերազանցությունն առաջ մղելու հմտություններ,
  •  Ինտենսիվ ռեժիմով աշխատելու ունակություն, ոչ ստանդարտ իրվիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
  •  Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների տիրապետում:
  Ծանոթացե՛ք դիմելու կարգին
 • Վարչական գծով օգնական/թարգմանիչ Մինչև 2023-10-03
  • Մասնագիտությունը
  • Քաղաք
   ք․ Երևան
  • Փորձը
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • Համակարգել մուտքային և ելքային փաստաթղթերի հոսքը և կազմակերպել անհրաժեշտ փաստաթղթաշրջանառություն,
  • Կատարել հանդիպումների հետ կապված նախապատրաստական անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  • Պատասխանել հեռախոսազանգերին,
  • Աջակցել այլ ստորաբաժանումներին վարչական աշխատանքների գծով,
  • Իրականացնել աշխատանքային պարտականությունների հետ կապված հարակից այլ աշխատանքներ,
  • Ըստ անհրաժեշտության կատարել թագմանություններ (հայերեն-անգլերեն-հայերեն),
  • Իր իրավասության սահմաններում կատարել Ընկերության ներքին իրավական ակտերի պահանջները և անմիջական ղեկավարի հանձնարարությունները:
  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Համապատասխան աշխատանքային փորձը դիտվելու է որպես առավելություն,
  • Հայերեն և անգլերեն լեզուների  սահուն իմացություն,
  • Համակարգչային MS Office փաթեթի իմացություն,
  • Կազմակերպչական հմտություններ, պարտաճանաչություն և կարգապահություն,
  • Ծանրաբեռնված աշխատանքային ժամանակացույցով աշխատելու կարողություն և պատրաստակամություն,
  • Բարձր  պատասխանատվության  զգացում,
  • Հաղորդակցելու և բանակցելու հմտություններ:
  Ծանոթացե՛ք դիմելու կարգին