Թափուր աշխատատեղեր

Դարձե´ք մեր թիմի անդամ եւ գտե´ք Ձեր երազանքի աշխատանքը

ԱՐԵԳԱԿ-ի ամենաարժեքավոր ակտիվը նրա աշխատուժն է: “ԱՐԵԳԱԿ” ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն իր աշխատողների համար տրամադրում է բժշկական ապահովագրություն, հատուկ պայմաններով վարկավորման հնարավորություն, ինչպես նաև մասնագիտական վերապատրաստման հնարավորություն և իհարկե, մրցունակ փոխհատուցման համակարգ:

ՓՆՏՐԵԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔ
Պաշտոն
Քաղաք
ՓՆՏՐԵԼ ՉԵՂԱՐԿԵԼ

Մենք ունենք 1 թափուր աշխատատեղ

 • Փաստաթղթաշրջանառության մասնագետ Մինչև 2022-10-09
  • Մասնագիտությունը
   Բարձրագույն կրթություն
  • Քաղաք
   ք.Երևան
  • Փորձը
   Համապատասխան աշխատանքային փորձ
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • Ներքին իրավական ակտերի` հրամանների, որոշումների, տեղեկանքների կազմում,
  • Հանձնաժողովների աշխատանքի կազմակերպում և արձանագրում,
  • Աջակցություն վարչական, հաղորդակցման հարցերում, շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպումների կազմակերպում,
  • Կազմակերպության ծրագրային միջավայրում համապատասխան մուտքերի իրականացում,
  • Փաստաթղթաշրջանառության և արխիվացման կազմակերպում և իրականացում,
  • Ըստ անհրաժեշտության այլ գործառույթների իրականացում:
  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • բարձրագույն կրթություն,
  • աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում, մասնավորապես՝ վարչական, մարդկային ռեսուրսների կառավարման, տնօրինության քարտուղարությունում աշխատանքի փորձ,  
  • ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն,
  • կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու կարողություններ,
  • հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,
  • համակարգչից օգտվելու բավարար գիտելիքներ և հմտություններ:
  Ծանոթացե՛ք դիմելու կարգին