Թափուր աշխատատեղեր

Դարձե´ք մեր թիմի անդամ եւ գտե´ք Ձեր երազանքի աշխատանքը

ԱՐԵԳԱԿ-ի ամենաարժեքավոր ակտիվը նրա աշխատուժն է: “ԱՐԵԳԱԿ” ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն իր աշխատողների համար տրամադրում է բժշկական ապահովագրություն, հատուկ պայմաններով վարկավորման հնարավորություն, ինչպես նաև մասնագիտական վերապատրաստման հնարավորություն և իհարկե, մրցունակ փոխհատուցման համակարգ:

ՓՆՏՐԵԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔ
Պաշտոն
Քաղաք
ՓՆՏՐԵԼ ՉԵՂԱՐԿԵԼ

Մենք ունենք 5 թափուր աշխատատեղ

 • Փոխարինող հաշվապահ Էջմիածնի մասնաճյուղում Մինչև 2020-01-23 00:00:00
  • Մասնագիտությունը
  • Քաղաք
   ք․ Էջմիածին
  • Փորձը
   1- 2 տարվա
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • ՀՀ oրենսդրության պահանջներին համապատասխան մասնաճյուղերում իրականացնել սկզբնական հաշվառման փաստաթղթավորումը,
  • սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի հիման վրա իրականացնել տնտեսական գործարքների թղթային և էլեկտրոնային հաշվապահական ձևակերպումները,
  • ճշգրիտ և ժամանակին կազմել/ներկայացնել հաշվապահական, ֆինանսական և հարկային անհրաժեշտ հաշվետվությունները, 
  • ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն ներկայացնել ֆինանսական, գործառնական և այլ հաշվետվությունները,
  • մասնաճյուղերի կողմից իրականացնել կանխիկ գործառնությունները,
  • մասնաճյուղերի կողմից իրականացնել բանկային գործառնությունները,
  • վարել հիմնական միջոցների և պաշարների հաշվապահական հաշվառումը,
  • պահպանել մասնագիտական վարքագծի կանոնները:
  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • Բարձրագույն մասնագիտական  կրթության պարագայում 1-2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ (համապատասխան աշխատանքային փորձը հաշվապահության, աուդիտի, տնտեսագիտության բնագավառներում, ինչպես նաև  ֆինանսաբանկային համակարգում կարող է դիտվել, որպես առավելություն),
  • բարձրագույն ոչ մասնագիտական  կրթության պարագայում 2-3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ (համապատասխան աշխատանքային փորձը  ֆինանսաբանկային համակարգում կարող է դիտվել, որպես առավելություն),
  • կանխիկ դրամի հետ աշխատելու փորձ և հմտություններ, դրամն արագ և անսխալ հաշվելու ունակություն,
  • կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու հմտություններ,
  • սեղմ ժամկետներում և ծանրաբեռնված  աշխատելու ունակություն,
  • թիմային և ինքնուրույն աշխատելու կարողություն:

   

  Գիտելիքներ հետևյալ ոլորտներում`

  • վարկային կազմակերպությունների գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերի  իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
  • հարկային օրենսդրության ընդհանուր իմացություն,
  • համակարգչային Excel և Word ծրագրերի խորացված իմացություն, ՀԾ Բանկ 4.0 ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
  • ինտերնետի հետ աշխատելու բավարար գիտելիքներ,
  • Կենտրոնական Բանկի կողմից տրված  մասնագիտական որակավորման  վկայականի  առկայությունը ցանկալի է:
  Դիմե՛ք առցանց Ծանոթացե՛ք դիմելու կարգին
 • Փոխարինող վարկային գործակալ Արարատի մասնաճյուղում Մինչև 2020-01-28 00:00:00
  • Մասնագիտությունը
  • Քաղաք
   ք. Արարատ
  • Փորձը
   ցանկալի է
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

   

  • իրականացնել նախապատրաստական աշխատանքներ վարկառուների հետ,
  • գնահատել վարկառուների գործարարությունը և իրականացնել մոնիտորինգ,
  • կազմակերպել վարկերի տրամադրման և հավաքագրման աշխատանքները,
  • կազմել և վարել վարկային փաստաթղթերն ու գործերը,
  • աջակցել գրասենյակի վարչական և գործառնական կառավարմանը,
  • աջակցել կազմակերպության առաքելության իրագործմանն ու ռազմավարության զարգացմանը,
  • ներկայացնել պահանջվող հաշվետվությունները,
  • իր իրավասության սահմաններում կատարել կազմակերպության քաղաքականության, կանոնակարգերի և ներքին իրավական այլ ակտերի պահանջները:
  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

   

  • բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական),
  • նախապատվությունը տրվելու է ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող հավակնորդներին,
  • ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն,
  • կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու կարողություններ,
  • ֆինանսական և վիճակագրական տվյալներ վերլուծելու ունակություններ,
  • հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,
  • համակարգչից օգտվելու բավարար գիտելիքներ և հմտություններ:
  Դիմե՛ք առցանց Ծանոթացե՛ք դիմելու կարգին
 • Վարկային գործակալ Դիլիջանի ներկայացուցչությունում Մինչև 2020-01-28 00:00:00
  • Մասնագիտությունը
  • Քաղաք
  • Փորձը
   ցանկալի է
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

   

  • իրականացնել նախապատրաստական աշխատանքներ վարկառուների հետ,
  • գնահատել վարկառուների գործարարությունը և իրականացնել մոնիտորինգ,
  • կազմակերպել վարկերի տրամադրման և հավաքագրման աշխատանքները,
  • կազմել և վարել վարկային փաստաթղթերն ու գործերը,
  • աջակցել գրասենյակի վարչական և գործառնական կառավարմանը,
  • աջակցել կազմակերպության առաքելության իրագործմանն ու ռազմավարության զարգացմանը,
  • ներկայացնել պահանջվող հաշվետվությունները,
  • իր իրավասության սահմաններում կատարել կազմակերպության քաղաքականության, կանոնակարգերի և ներքին իրավական այլ ակտերի պահանջները:
  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական),
  • նախապատվությունը տրվելու է ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող հավակնորդներին,
  • ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն,
  • կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու կարողություններ,
  • ֆինանսական և վիճակագրական տվյալներ վերլուծելու ունակություններ,
  • հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,
  • համակարգչից օգտվելու բավարար գիտելիքներ և հմտություններ:
  Դիմե՛ք առցանց Ծանոթացե՛ք դիմելու կարգին
 • Կապանի մասնաճյուղի կառավարիչ Մինչև 2020-01-29 00:00:00
  • Մասնագիտությունը
  • Քաղաք
   ք.Կապան
  • Փորձը
   առնվազն 2 տարվա
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • Պլանավորել, կազմակերպել, համակարգել և վերահսկել մասնաճյուղի վարչական և տնտեսական գործունեությունը,
  • պլանավորել, կազմակերպել, համակարգել և վերահսկել մասնաճյուղի կողմից վարկերի տրամադրման, մարման և ներկայացուցչության հաճախորդների սպասարկման ամբողջ գործընթացը` համաձայն ՀՀ օրենսդրությանը և Կազմակերպության ներքին իրավական ակտերին,
  • կառավարել և ապահովել վարկային պորտֆելի պլանավորված ծավալներն ու որակը,
  • սահմանված կարգով ներկայացնել պահանջվող հաշվետվությունները,
  • մասնակցել Կազմակերպության ռազմավարության զարգացման ծրագրերի մշակմանը,
  • ուսումնասիրել, հետազոտել և վերլուծել տարածքային շուկան, վերլուծությունների հիման վրա առաջարկել նոր վարկատեսակներ և ծառայություններ,
  • համագործակցել տեղական ինքնակառավարման և դատական մարմինների, ինչպես նաև ԴԱՀԿ-ի հետ:
  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթության պարագայում 2 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային համակարգում,
  • բարձրագույն ոչ մասնագիտական կրթության պարագայում 4 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային համակարգում:

   

  Գիտելիքներ հետևյալ ոլորտներում`

  • վարկային կազմակերպությունների գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերի խորացված իմացություն,
  • տեղական ինքնակառավարման և դատական մարմինների, ինչպես նաև ԴԱՀԿ-ի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերի խորացված իմացություն,
  • համակարգչով աշխատելու (MS Excel և MS Word ծրագրեր) հմտություն,
  • կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու հմտություններ,
  • ՀԾ Բանկ 4.0 ծրագիր իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
  • թիմային և ինքնուրույն աշխատելու կարողություն:
  Դիմե՛ք առցանց Ծանոթացե՛ք դիմելու կարգին
 • Կապանի մասնաճյուղի հաշվապահ Մինչև 2020-01-29 00:00:00
  • Մասնագիտությունը
  • Քաղաք
   ք.Կապան
  • Փորձը
   առնվազն 2 տարվա
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

   

  • ՀՀ oրենսդրության պահանջներին համապատասխան մասնաճյուղում իրականացնել սկզբնական հաշվառման փաստաթղթավորումը,
  • սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի հիման վրա իրականացնել տնտեսական գործարքների թղթային և էլեկտրոնային հաշվապահական ձևակերպումները,
  • ճշգրիտ և ժամանակին կազմել/ներկայացնել հաշվապահական, ֆինանսական և հարկային անհրաժեշտ հաշվետվությունները,
  • ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն ներկայացնել ֆինանսական, գործառնական և այլ հաշվետվությունները,
  • մասնաճյուղի կողմից իրականացնել կանխիկ գործառնությունները,
  • մասնաճյուղի կողմից իրականացնել բանկային գործառնությունները,
  • վարել հիմնական միջոցների և պաշարների հաշվապահական հաշվառումը,
  • պահպանել մասնագիտական վարքագծի կանոնները:
  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

   

  • Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պարագայում 1-2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ (համապատասխան աշխատանքային փորձը հաշվապահության, աուդիտի, տնտեսագիտության բնագավառներում, ինչպես նաև ֆինանսաբանկային համակարգում կարող է դիտվել, որպես առավելություն),
  • բարձրագույն ոչ մասնագիտական կրթության պարագայում 2-3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ (համապատասխան աշխատանքային փորձը  ֆինանսաբանկային համակարգում կարող է դիտվել, որպես առավելություն),
  • կանխիկ դրամի հետ աշխատելու փորձ և հմտություններ, դրամն արագ և անսխալ հաշվելու ունակություն,
  • կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու հմտություններ,
  • սեղմ ժամկետներում և ծանրաբեռնված աշխատելու ունակություն,
  • թիմային և ինքնուրույն աշխատելու կարողություն:

   

  Գիտելիքներ հետևյալ ոլորտներում`

  • վարկային կազմակերպությունների գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
  • հարկային օրենսդրության ընդհանուր իմացություն,
  • համակարգչային Excel և Word ծրագրերի խորացված իմացություն, ՀԾ Բանկ 4.0 ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
  • ինտերնետի հետ աշխատելու բավարար գիտելիքներ,
  • Կենտրոնական Բանկի կողմից տրված  մասնագիտական որակավորման վկայականի առկայությունը ցանկալի է:

   

  Դիմե՛ք առցանց Ծանոթացե՛ք դիմելու կարգին

Դիմե´ք աշխատանքի համար

Տեղեկացրե´ք մեզ ձեր մասին և մենք անպայման կհանդիպենք ձեզ հետ:
ԼՐԱՑՐԵ´Ք ՀԱՅՏԸ
Պարտադիր դաշտ
Պարտադիր դաշտ
Պարտադիր դաշտ db.Email_format_error
Պարտադիր դաշտ db.phone_format_error
Ռեզյումեն պարտադիր է
db.file_size_error db.file_format_error