Vacancies

Become a member of our team and find your dream job

test

SEARCH WORK
Job position
City
FIND CANCEL

We have 2 vacancy (ies)

 • Abovyan branch driver-assistant Up to 2023-06-09
  • Profession
  • City
   Abovyan
  • Work experience
  JOB RESPONSIBILITIES

   

  • Աջակցում է մասնաճյուղի գրասենյակային, վարչական և տնտեսական  աշխատանքներին, ինչպես նաև՝ օժանդակում աշխատակազմին ընթացիկ աշխատանքներում,
  • աշխատանքային պատշաճ վիճակում է պահում իրեն ամրացված ավտոմեքենան,
  • ավտոմեքենան վարելիս ապահովում է ավտոմեքենայի և ուղևորների անվտանգությունը՝ խստորեն  պահպանելով ճանապարհային երթևեկության սահմանված կանոնները,
  • պատասխանատու է ստորաբաժանման աշխատողներին ավտոմեքենայով սպասարկելու, ինչպես նաև  մեքենայի նպատակային շահագործման, տեխնիկական լավ վիճակում գտնվելու համար:
  REQUIRED EDUCATION AND SKILLS
  • Առնվազն 3 տարվա (B և C կարգի) վարորդական իրավունք,
  • Մեքենայի որոշ անսարքությունների վերանորոգման հմտություն,
  • Պարտաճանաչության և կարգապահության զգացում,
  • Բավարար հաղորդակցման հմտություններ, 
  • Ծանրաբեռնված աշխատանքային ժամանակացույցով աշխատելու ցանկություն և կարողություն:
  • Որպես վարորդ աշխատանքային փորձը ցանկալի է,
  Learn how to apply
 • LO of Armavir Branch Up to 2023-06-19
  • Profession
  • City
   ք․ Հրազդան
  • Work experience
   ցանկալի է
  JOB RESPONSIBILITIES
  • իրականացնել նախապատրաստական աշխատանքներ վարկառուների հետ,
  • գնահատել վարկառուների գործարարությունը և իրականացնել մոնիտորինգ,
  • կազմակերպել վարկերի տրամադրման և հավաքագրման աշխատանքները,
  • կազմել և վարել վարկային փաստաթղթերն ու գործերը,
  • աջակցել գրասենյակի վարչական և գործառնական կառավարմանը,
  • աջակցել կազմակերպության առաքելության իրագործմանն ու ռազմավարության զարգացմանը,
  • ներկայացնել պահանջվող հաշվետվությունները,
  • իր իրավասության սահմաններում կատարել կազմակերպության քաղաքականության, կանոնակարգերի և ներքին իրավական այլ ակտերի պահանջները:
  REQUIRED EDUCATION AND SKILLS

   

  • բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական),
  • նախապատվությունը տրվելու է ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող հավակնորդներին,
  • ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն,
  • կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու կարողություններ,
  • ֆինանսական և վիճակագրական տվյալներ վերլուծելու ունակություններ,
  • հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,
  • համակարգչից օգտվելու բավարար գիտելիքներ և հմտություններ:
  Learn how to apply